Bandeau puma 1635

WAAROM SNIPPEREN OF HAKSELEN ?
De versnipperaar – De hakselaar –Machines die uitstekende toegevoegde waarde bieden.

VOORDELEN VOOR DE LANDSCHAPSARCHITECT

• Reductie van de onkosten
• 6-voudige reductie van het afvalvolume
• Minder transportkosten
• Minder afvalstoffenheffing
• Verduidelijking van uw deskundigheid

Avantages paysagistes

AVANTAGES COLLECTIVITES

VOORDELEN VOOR STADS- EN GEMEENTEBESTUREN :

• De machines voldoen aan de eisen van de actuele veiligheidsnormen
• Machines met geluidsisolatie voor het werken binnen de bebouwde kom
• Oplossingen die het milieu niet belasten

VOORDELEN VOOR BOOMVERZORGERS :

• Een grote keuze aan uitvoeringen en aanbiedingen, exact afgestemd op uw behoeften
• Alle machines voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden
• De beste kwaliteit hakselspaanders

Avantages elagueurs

Avantages campings

VOORDELEN VOOR PLANTSOENVERZORGERS EN HUISMEESTERS :

• Schone groenvoorzieningen
• Kostenverlaging bij het verwijderen van groenafval
• Zelfstandigheid in het groenafvalbeheer


GESNOEID HOUT EN HEGGENKNIPSEL IS NIET LANGER AFVALOplossingen voor volume reductie en waarde vermeerdering van groen afval

GREEN SERIES Snipperen- hakselen WOOD SERIES Snipperen - hakselen
Start Materiaal Heggenknipsel en groen afval Heggenknipsel en hout
Max. Diameter 10 tot 20 cm 10 tot 23 cm
Technology Mixed rotor TS INDUSTRIE® Cutting Disc TS INDUSTRIE®
Eind product Vezelmateriaal en snippers Houtsnippers
Toepassingen Mulching, bodembedekking, compost Bodembedekker, verbranding


MULCH EN AFDEKMATERIAAL :

• Het materiaal blijft ter plaatse
• De perken maken een opgeruimde indruk
• Verbetering van de vochtigheid van de grond
• Minder verbruik van plantaardige grondstoffen
>


paillage

BRF

HOUTSNIPPERS (PROCÉDÉ VOOR BODEMVERBETERING) :

• Bodemsanering
• Waterbesparing
• Verbetering van de opbrengsten van de oogst

COMPOSTERING :

• Verbetering van de bodemstructuur
• Verhoogt de opslagcapaciteit voor water
• Stabilisering van de pH-waarde
• Vermindering van oppervlakte-erosie
• Stimulering van wortelvorming
• Verbetering van de lucht- en wateruitwisseling
• Basismateriaal voor de ontwikkeling van een microbieel bodemleven

Compostage

Energie

ENERGIE :

• Hernieuwbare energiebron
• Besparing van fossiele brandstoffen (gas, olie) die steeds schaarser en duurder worden
• Stimulering van de binnenlandse energiesector
• Vermindering van de economische en ecologische effecten van het transport

Ts Industrie


Alle rechten voorbehouden – wettelijke voorwaarden – site map – bank –Contact TS Industrie GmbH – Weserstrasse 2
Tél. : + 49 (0)2845 9292 0 - Fax : + 49 (0)2845 9292 28 - kontakt@ts-industrie.eu