Viper


BIO-SMEERMIDDELEN : REDUCTIE VAN HET RISICO VAN DOOR ONGEVALLEN VEROORZAAKTE VERONTREINIGINGEN

waterpartij… Hakselaars van TS Industrie worden overwegend in gebieden gebruikt, waar bijvoorbeeld een olielek een gevaar voor het milieu zou kunnen vormen. Om deze reden worden onze machines met biologisch afbreekbare hydraulische oliën en smeermiddelen uitgerust, die ilieubescherming en een hoge productiviteit met elkaar verbinden en traditionele hydraulische oliën en smeermiddelen vervangen.

Voldoet aan de Franse wet 2006-11 voor de landbouw, die in de Franse staatscourant d.d. 6 januari 2006 is gepubliceerd.

VOORDELEN

  • Voorkoming van schade aan het milieu
  • Hoge biologische afbreekbaarheid
  • Niet giftig
  • Hernieuwbaar
  • Hoge viscositeit
  • Ongevoelig voor slijtage, corrosie en oxidatien
  • Verhoogde veiligheid voor de gebruiker
  • Verlengde levensduur van de machine
  • Geringe prestatieschommelingen


Bio lubrifiant
Ts Industrie


Alle rechten voorbehouden – wettelijke voorwaarden – site map – bank –Contact TS Industrie GmbH – Weserstrasse 2
Tél. : + 49 (0)2845 9292 0 - Fax : + 49 (0)2845 9292 28 - kontakt@ts-industrie.eu